Executive Interim Management - Change & Transition Management - Organisational Consulting

Just in Time Interventions is opgericht door Coen Aalders.

Hij is een pragmatische en innovatieve general manager en change manager op directieniveau. Zijn ervaring heeft hij opgedaan bij de (semi)overheid -ministeries, ZBO's, lokale overheid- maar ook bij (inter)nationale bedrijven in de zakelijke dienstverlening: ICT, consultancy en hospitality.

Coen behaalde zijn mastertitel Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen in het burgerlijk recht, het ondernemingsrecht en de bedrijfseconomie.

Bovendien studeerde hij cum laude af in de organisatiepsychologie aan het INSEAD Global Leadership Centre te Fontainebleau bij Manfred Kets de Vries.

 

"Coen Aalders is regiodirecteur. Ik ken hem al jarenlang als een pleitbezorger én 'voor-elkaar-krijger' van veranderingsprocessen via houding en gedrag"

- GOOS GEURSEN in : "Als de Leuning Beweegt"